Rotet det til i Animal Crossing

Animal Crossing har en bedagelig start. Du må samle ingredienser og nå ulike mål for å få butikk og besøk og annet til byen din. Det tar mange dager med småspilling før du kommer til det stadiet at butikken er på plass og Tom Nook utvider teltet sitt til et rådhus på et torg. Og her trodde jeg introduksjonen var over og at jeg var fri til å definere veien videre selv.

Etter to ukers sulling fant jeg ut at det ikke stemte. Jeg hørte om andre spillere som hadde konserter med sjarmtrollet K.K. på Øya si, og ble selvsagt nysgjerrig på hvordan man skulle få til det. Så jeg googlet og fant ut at Tom Nook slett ikke var ferdig med å gi meg oppgaver. Fordi jeg aldri gikk til ham og valgte «What should I do?» har øya mi vært mer eller mindre på stedet hvil de siste to ukene.

Som er helt greit. Det er min øy og min opplevelse, og nå er vi i gang med ytterligere ekspansjon. Campingområdet er bygget, så nå kan besøkende bare strømme på.

Forfatter: Jon Cato Lorentzen

Daglig leder i Krillbite. Lager podcast og quiz.